Fibber

10 tekstów – auto­rem jest Fib­ber.

zapytanie

możesz za­pytać mnie: kim jestem?
od­po­wiem: nikim.
pok­ruszoną taflą bez­kres­ne­go jeziora
uczu­ciem wy­gasającym niczym naj­mniej­szy płomień

na­gie mu­ry ścian przysłania lęku me­go cień
koszmar­na kołysan­ka, w ser­cu ten sam krzyk
gra­nica, za którą przechodzić nie wolno
i słowa, które [...] — czytaj całość

wiersz • 19 czerwca 2013, 22:13

Mur

pos­ta­wiono mnie pod mur
i związa­no ręce
a ciem­ność spo­wiła nasze mias­to
a strzyżyk cichut­ko nu­cił kołysankę
ka­za­no mi biec
więc sku­lo­na op­lotłam włas­ne ra­miona
mówiono mi: żyj
więc zam­knęłam oczy w przes­trachu
nie­szczęściem mnie kar­miono
więc tchnęłam w nich włas­ne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 czerwca 2013, 15:36

mur

pos­ta­wiono mnie pod mur
i związa­no ręce
a ciem­ność spo­wiła nasze miasto
a strzyżyk cichut­ko nu­cił kołysankę
ka­zano mi biec
więc sku­lona op­lotłam włas­ne ramiona
mówiono mi: żyj
więc zam­knęłam oczy w przestrachu
nie­szczęściem mnie karmiono
więc tchnęłam w nich włas­ne słowa
i wołanie jak błądzący popiół 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 czerwca 2013, 15:04

* * *

siedzę w mil­cze­niu i ob­serwuję je­go dłonie
spoglądam na głębo­kie na­cięcia na pra­wym nad­gar­stku
modlę się, by miał w so­bie siłę
modlę się, by trwał.

Siedzę w mil­cze­niu i ob­serwuję je­go twarz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 czerwca 2013, 21:17

Za późno

Jeżeli przyszłość zaczy­na się jut­ro
jes­teśmy już spóźnieni
nie mogę od­dychać
i zat­ra­cam się w ciemnościach
wątłe ra­miona duszą mo­je myśli
nie poz­wa­lając mi odejść.

Czy kiedy­kol­wiek za­wiodłam?

Nie pot­ra­fię mówić
gardło ścis­ka niep­rze­nik­niona siła
uwal­nia mnie od życia
odchodzę

Jes­teśmy już spóźnieni. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 stycznia 2013, 16:01

winny

czys­ta za­wiść
i obo­lałe serce
szcze­ra mod­litwa
i cichy szept
prośba o ro­zum
złow­ro­gi śmiech
stu­kot obcasów

pustka
żal

to koniec 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 17 stycznia 2013, 10:15

* * *

czym byłoby życie bez nadziei

czym byłoby bez od­ro­biny miłości

jaką nędzną pod­stawą istnienia

by zawładnąć żar­li­wym umysłem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 stycznia 2013, 17:10

* * *

sym­bol he­lisy daw­no powrócił
arys­tokra­tyczni biurok­ra­ci wyz­naczają nam cel
szel­mow­ska eli­ta opus­toszałego Waszyn­gto­nu
po­kor­nie pias­tu­je życiowe rody 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 stycznia 2013, 10:28

Możesz za­pytać mnie: kim jestem
Od­po­wiem – nikim
Pok­ruszoną taflą bez­kres­ne­go jeziora
Uczu­ciem wy­gasającym niczym naj­mniej­szy płomień 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 4 stycznia 2013, 22:05

Tak nap­rawdę nig­dy nie do­wie­działam się, co stało się przyczyną mo­jego zaśle­pienia. Może to two­ja urocza tros­ka przy­ciągała mnie do Ciebie, może twój niewy­mow­ny sposób ko­muni­kowa­nia się, może two­ja nies­po­tyka­na pros­to­linij­ność, jak [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2012, 20:52
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność